Voor wat betreft privacy geldt het volgende:

  • Om je als deelnemer te kunnen informeren over (nieuwe) lessen, legt Dyn Dao de volgende gegevens vast: naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, startdatum, activiteiten waaraan je momenteel deelneemt, betalingsgegeven.
  • Dyn Dao gaat zorgvuldig met de gegevens om en houdt zich hierbij aan de wettelijk geldende regels. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. Ze worden volgens wettelijk voorschrift 7 jaar bewaard. Na die tijd worden de gegevens vernietigd.
  • Maak je gebruik van stoelmassages, dan wordt een dossier aangemaakt met informatie die van belang is voor een adequate stoelmassage. Dit dossier wordt één jaar na de laatste stoelmassage vernietigd.
  • Ben je gestopt met activiteiten, dan kun je zo nu en dan berichten blijven ontvangen die zijn gericht op oud-deelnemers. Geef je aan dat je dit niet (meer) wilt, dan word je van de verzendlijst gehaald. Na de periode van 7 jaar ontvang je geen berichten meer, tenzij je hebt aangegeven dat je wél berichten wilt blijven ontvangen.
  • Aan deelnemers die op verzoek van Dyn Dao gefotografeerd of gefilmd worden voor promotiedoeleinden, wordt voorafgaand toestemming gevraagd.
  • Opmerking voor zakelijke opdrachtgevers:
    In het geval van een eenmalig contact met de deelnemers, worden geen gegevens van hen vastgelegd.
    Het dossier voor stoelmassages van een medewerker is niet in te zien door de opdrachtgever.